Od wielu lat nasza firma, kompleksowo wykonuje przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Stosujemy zbiorniki ogólnie dostępne na polskim  rynku ,wszystkie urządzenia mają wieloletnie

gwarancje.

W naszej firmie sprzedajemy biologiczne preparaty BIO-7,stosowane w osadnikach i szambach, zapewniające właściwe, naturalne procesy przy rozkładzie ścieków. Likwidują nieprzyjemną woń, bakterie chorobotwórcze, rozkładają tłuszcze, upłynniają osady stałe, udrażniają przewody kanalizacyjne.

Zajmujemy się również montażem oczyszczalni dla budynków użyteczności publicznej oraz małych obiektów przemysłowych.

Montujemy zbiorniki na wodę deszczową, ścieki oraz systemy podczyszczania – separatory substancji  ropopochodnych,  zapewniając dostawę atestowanych i sprawdzonych urządzeń i  materiałów .